Dongeng Cinderella dalam Bahasa Jawa - Esahwa.com

Blog Siti Esah

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Sunday, March 3, 2013

Dongeng Cinderella dalam Bahasa Jawa

Dongeng Cinderella - Informasi buat teman teman semua yang Mencari Artikel Dongeng Cinderala yang cukup Fenomenal, Kali ini duasatu akan bagikan Dongeng Cinderella dalam Bahasa Jawa Terbaru Khusus Buat yang Membutuhkan, Silahkan Lihat dan Baca Dibawah ini
Dongeng Cinderella dalam Bahasa Jawa

Ing sawijineng kerajaan, wonten bocah wadon kang elok parase lan becik atine. Deweke mau urip sareng biyung lan kakang-kakang tirine, amargo wong tuane sampun sedo. Ing griya kasebut deweke terus di dawuhi makaryo beresi gawean kang wonten ing griya. Deweke sabendina di dukani lan di paring mangan naming kaping pisan saben dinane. Kakang-kakange kang olo atine wau nimbali "Cinderella". Cinderella kang artine bocah wadon kang reget. " Asma kui pancen pantes kaggo koe!' ngendika kakang-kakange. 
Dongeng Bahasa Jawa
Sawise pirang dino, wonten pengawal kerajaan kang nyebarke serat ulem pesta ing istana. Kabeh wargo dipun diundang. "Asyik….awake dewe arep tindak menyang istana lan dandan kang ayu. Menawi kulo dados putrid raja, biyung musti bungah atine", ngendikane. Dinten kang ditunggu sampun dugi, kakang tirine Cinderella miwiti dandan karo bungah atine. Cinderella susah sanget amargi mboten angsal tumut kaliyan kakang-kakange ten pesta istana mau. " Klambi wae sampeyan mboten gadah, nopo sampeyan badhe tindak wonten istana ngengge Klambi koyo kuwi?", ngendika kakange Cinderella.  
Sawise kabeh sampun padha budal tindak Istana, Cinderella banjr bali wonten bilikipun. Deweke banjur nangis kang kenceng sanget amargi atine kang kesel sanget. " kulo mboten saget tindhak wonten istana amargi klambi kulo reget, nanging kulo pengen tindak….." Mboten dangu wekdalipun krungu sawijineng suara. " Cinderella, wes ampun nangis ngonten niku." Nalika Cinderella noleh, deweke banjur mersani sawijining peri. Peri munika banjur mesem. "Cinderella gawakno kewan tikus sekawan lan kadal kaleh cacahe. " Sawise kabeh mau dipun kumpulke kaleh Cinderella, Peri gowo kewan-kewan mau ten kebon labu wonten wingking griya. "simsalabim!"kaliyan nebar sihire, banjur ono kadadeyan kang aneh"istimewa". Tikus-tikus mau dadi jaran, lan kadal-kadal mau banjur dadi tiyang. Ingkang pundatan, Cinderella dados putrid kang elok parase, lan ngagem Busana kang becik sanget. 
Dongeng Bahasa Jawa  
Amargi saking bungahe, Cinderella joget muter-muter karo sepatu kacane koyo kupu-kupu. Peri ngendika, " Cinderella, Pengaruh sihir iki badhe ilang sawise jam kalehwelas dalu. Amargi kuwi, Baliyo saderenge tengah wengi."inggih, wangsule Cinderella. Kreta jaran emas banjur langsung mangkat wonten istana. Nalika mlebet, sedanten tiyang ing jero istana mau padha ningali Cinderella. Sedanthen kesemsem dumatheng [duasatu.web.id] Cinderella kang elok. " elok pisan putri menika! Putrid saking pundhi ?" tanglet kabeh poro tamu ing jero istana. Akhire Pangeran banjur nyamperi Cinderella."Putri kang elok, Sudikah kiranya putri jejogetan kaleh kulo?" ngendikane. " inggih…., " ngendikane Cinderella kaliyan maringke tangane lan mesem. Pangeran lan Cinderella banjur jejogetan. Biyung lan kakang-kakang tirine Cinderella seng wonten jero istana menika mboten nyangka menawi Putri kang elok parase menika mboten liya Cinderella. 
Pangeran terus jejogetan kaliyan Cinderella."Tiyang koyo sampeyan niki ingkang kula kasemsemake," ngendikane Pangeran. Amargi saking bungahe, Cinderella sampe kesupen kaliyan wekdalipun. Wekdal sampun tengah dalu." Pangapunten Pangeran, kulo kudu wangsul sak menika…,". Cinderella banjur mlayu ninggalke pesta ing istana. Wonten tangah dalan, sepatune ucul sebelah, nanging Cinderella mboten gatek'aken, deweke nekat mlayu. Pangeran nguber Cinderella nanging cilakane mboten ketemu kaliyan Cinderella, Pangeran namun nemok'ake sepatu kacane Cinderella. Sakwise pangeran nemu sepatu kolowau, pangeran banjur janji nek dewek'e arep madhosi putrid kang anggadahi sepatu kaca seng sebelahipun mbanjur di dadose garwonipun. 
Dinten sak lajengipun, para pengawal ingkang diutus pangeran tindak wonten griya-griya para wargane ingkang anggadah putri kang due maksud madose putrid kang anggadahi sepatu kaca punika. Akhiripun para pengawal wau dugi wnten griyane Cinderella,."Kulo madosi putri kang sikile cocok kaliyan sepatu punika," ngendika pengawal. Kakang-kakange Cinderella nyobo sepatu kuwi, nanging sikile pado gegeden. Kakang-kakange Cinderella mekso sikile di lebok'ake neng sepatu kaca ampe tatu. Ing wekdal iku, pengawal mersani Cinderella."hae…koe, cobo sepatu kaca iki," ngendikane. Biyung lan kakang-kakang tirine banjur nesu, "mboten mbade cocok sepatu iku karo Cinderella!". Cinderella langsung julurke sikile. Akhire sepatu kasebut pancen cocok marang sikile Cinderella."Ah! Kowe putrid iku," tandas pengawale pangeran."Cinderella, selamet…," Cinderella noleh ten wingking, peri sampun ngadek ten wingkingipun."wiwit sakmenika uripo seng seneng kaliyan pangeran. Sim salabim!," ngendikane.
 Sak wise peri maos mantranipun, Cinderella dados putrid kang nganggo klambi pengantin. Cinderella di derekaken kaliyan tikus-tikus lan manuk seng dados rencangipun. Sak wise Cinderella dugi wonten istana, pangeran nyambut karo mesem saking bungahe. Akhire…Cinderella rabi lan dados garwane Pangeran.
Putri Cinderella kang elok parase lan becik atine wau ora due dendam kaliyan biyung lan kakang-kakang tirine, malah podo di ampuni lan di ajak ing istana. Pangeran Lan Putri Cinderella akhire, Urip mulyo……


Demikian Artikel tentang Dongeng Cinderella dalam Bahasa Jawa

Duasatu w 03 Mar, 2013


-
Source: http://www.duasatu.web.id/2013/03/dongeng-cinderella-dalam-bahasa-jawa.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

No comments:

Post a Comment